CAD & CAE – KONSTRUKCE A VÝPOČTY

Konstrukce a výpočty (CAD, CAE)

V oblasti CAD (computer aided design) rádi uplatňujeme nové nápady a postupy, přemýšlíme o využití konečného produktu uživatelem a tyto úvahy promítáme do vlastní konstrukce.

V mnoha oborech našich činností máme více než 25 let zkušeností s koncepčními návrhy i samotným vývojem dílů pro automobilový průmysl. Dokážeme převzít zodpovědnost a pro zákazníka dotáhnout naše virtuální dílo až do konečného produktu. Díky našim zkušenostem v oblasti samotné konstrukce a následné validace, ale i díky propracované metodice modelování v prostředí CATIA, dokážeme snižovat vývojové náklady během virtuálních smyček vývoje dílů a sestav směrem do sériové produkce.

Naším dlouholetým a hlavním zákazníkem je ŠKODA AUTO. Již mnoho let se podílíme na vývoji v podstatě všech modelů, které automobilka uvedla na trh. Dalším klíčovým segmentem našich zákazníků jsou subdodavatelé, se kterými spolupracujeme na vývoji dílů, které následně dodávají ke konečné montáži do automobilek.

Práce pro automobilový průmysl je nesmírně kreativní. Můžeme pracovat na prvních konceptech, ale i technologicky ladit díly do konečné produkce. Můžeme projít celým vývojovým cyklem dílu od prvních skic, až po sériovou výrobu. A protože si do firmy pečlivě vybíráme jen komunikativní a zdravé osobnosti s vysokým potenciálem dalšího rozvoje, není to nikdy nuda.

DOPROVOD DESIGNU A DIMENZOVÁNÍ

Technický doprovod designových modelů

 • Dimenzování základních rozměrů
 • Definice prostorových požadavků
 • Analýzy proveditelnosti, zástavby
 • Vliv technologie výroby
 • Koncepční řezy
 • Kinematika, ustavení zástavbových dílů

Koncepty

 • Návrhy nových technických řešení
 • Inovace

První virtuální vůz

 • Parametrická 3D CAD konstrukce (computer aided design)
 • Zjednodušený model určený pro ověření konceptů a první FEM (Finite Element Method)
 • Výpočty

Plechové díly

 • Návrhy jednotlivých plechových výlisků
 • Rozvahy, optimalizace a zpracování svařovaných celků, včetně návrhu svařování

CAD (computer aided design)

 • Počítačem podporované projektování
 • Plechové díly, svařované sestavy
 • Karoserie svařená, karoserie okovaná


CAE (computer-aided engineering)

 • Využití počítačového softwaru k usnadnění inženýrské analýzy
 • Svařované sestavy
 • Statická a dynamická tuhost
 • Výpočtová optimalizace dílů
 • Dynamika tuhých těles / výpočty životnosti

Tvorba dokumentace dle standardů zadavatele

 • Výkresová dokumentace
 • Homologační výkresy
 • Plány spár
 • Rozpady
 • PDM listy / montážní návodky

PLASTOVÉ DÍLY - EXTERIÉR A INTERIÉR

PLASTOVÉ DÍLY – EXTERIÉR A INTERIÉR

 • Rozvahy konceptů, komunikace s dodavateli
 • Návrhy jednotlivých plastových dílů včetně
 • Technologické optimalizace a kompletace sestav

CAD (computer aided design)

 • Počítačem podporované projektování
 • Pohledové plastové díly, sestavy
 • Exteriér & Interiér

CAE (computer aided engineering)

 • Využití počítačového softwaru k usnadnění inženýrské analýzy
 • Statická a dynamická tuhost
 • Teplotní roztažnost
 • Výpočtová optimalizace dílů

Tvorba dokumentace dle standardů zadavatele

 • Výkresová dokumentace
 • Výrobní výkresy
 • Rozpady
 • PDM listy / montážní návodky

FUNKČNÍ PLASTOVÉ DÍLY

 • Rozvahy konceptů, komunikace s dodavateli
 • Návrhy jednotlivých plastových dílů včetně
 • Technologické optimalizace a kompletace sestav

CAD (computer aided design)

 • Počítačem podporované projektování
 • Funkční plastové díly, sestavy

CAE (computer aided engineering)

 • Využití počítačového softwaru k usnadnění inženýrské analýzy
 • Statická a dynamická tuhost
 • Teplotní roztažnost
 • Výpočtová optimalizace dílů

Tvorba dokumentace dle standardů zadavatele

 • Výkresová dokumentace
 • Výrobní výkresy
 • Rozpady
 • PDM listy / montážní návodky

LIGHTS

 • Rozvahy konceptů, komunikace s dodavateli
 • Návrhy jednotlivých plastových dílů včetně
 • Technologické optimalizace a kompletace sestav

CAD (computer aided design)

 • Počítačem podporované projektování
 • Mechanický design světlometu

CAE (computer aided engineering)

 • Využití počítačového softwaru k usnadnění inženýrské analýzy
 • Statická a dynamická tuhost
 • Teplotní roztažnost
 • Výpočtová optimalizace dílů

Tvorba dokumentace dle standardů zadavatele

 • Výkresová dokumentace
 • Výrobní výkresy
 • Rozpady
 • PDM listy / montážní návodky

DALŠÍ SLUŽBY Capgemini Engineering

V Capgemini Engineering nabízíme komplexní řešení nejen pro sektor automotive, a to od Vývojových služeb přes Prototypy a přípravu do sériové výroby po Testování dílů. Díky našim skvělým technikům ve Zkušebních přípravcích dosahujeme přesných měření a zvyšujeme tím přidanou hodnotu pro zákazníka.