Doprovod dílů, dimenzování

Doprovod dílů a dimenzování

Kompletní služby při doprovodu designu, technickém dimenzování a tvorbě technických návrhů konceptů v raných fázích vývoje vozu.

Výstupy

Technický doprovod designových modelů:

 • Dimenzování základních rozměrů
 • Definice prostorových požadavků
 • Analýzy proveditelnosti, zástavby
 • Vliv technologie výroby
 • Koncepční řezy
 • Kinematika, ustavení zástavbových dílů

Koncepty:

 • Návrhy nových technických řešení
 • Inovace

První virtuální vůz:

 •  Parametrická 3D CAD konstrukce
 •  Zjednodušený model určený pro:
  • Ověření konceptů
  • První FEM výpočty

Oblasti

 • Karoserie , Zella
 • Oblast přední části vozu VoWa
 • Oblast zadní částí vozu HiWa
 • Vstupy
 • Normy, package a další zvyklosti zákazníka
 • Designové plochy
 • X-Flanche, policejní plochy
 • Elektro zástavba, airbagy
 • Normované díly, COP

Činnosti

 • Doprovod designu a straku za oblast Zelle, VoWa, HiWa
 • Definice a technické dimenzování karoserie, dveří a obkladů stropu a sloupků, přední část vozu, zadní části vozu, oblast Zelle, oblast bočních dveří
 • Konstrukce virtuálního koncepčního vozu karoserie svařené, bočních dveří,
 • Přední kapoty a zadního víka
 • Návrhy poloh modulů, X-Flansch, kinematika
 • Návrhy polohy modulů, dimenzování z pohledu ochrany chodců a čelních nárazů, vyrobitelnost
 • Dimenzování z pohledu bočních nárazů a vyrobitelnosti