Elektrické a EMC testy

Zkoušky elektrických a elektronických komponent v motorových vozidlech

Účel zkoušky

Zkoušky prověřují chování a odolnost komponent při přechodnému přepětí a podpětí, během simulace startovacích pulzů a dalšími průběhy, které mohou být způsobeny přechodnými jevy v palubní síti. Ověření odolnosti vůči výpadkům na napájecím a datovém vedení. Ověření odolnosti proti vysoko-energickým pulzům 5a a 5b (Load dump pulzy) simulující odpojení alternátoru z napájecího systému.

Testované normy

Akreditované: ISO 16750-2, OEM LV 124, VW 80000, MBN LV 124-1, BMW GS 95024-2-1(2)

Ostatní: Nissan 28401 NDS02, PSA B21 7110, Renault/Nissan 36.00.808, Mercedes-Benz MBN 10 615, Toyota TSC3500G, OEM LV 148, BMW GS 95026, VW 82148

Vybavení pro zkoušky elektrických a elektronických komponent

 • Funkční generátor AutoWave EMtest
 • Programovatelný zdroj napětí VDS 200Q EMtest
 • Simulátor výpadků PFM 200N100 EMTest
 • Load dump generátor LD200N
 • Osciloskop PICOSCOPE 4824 (šířka pásma 20 MHZ, 8 kanálů)

Elektrické zkoušky konektorů a kabelových svazků

účel zkoušky

Ověření správné funkcionality konektorů proti klimatickému, mechanickému a elektrickému zatížení vlivem simulace provozního zatížení. Dílčí testování samotných terminálů a krimpů kabelů a kabelových svazků.

Testované normy

VW 75174 (LV 214), GMW 3191, PSA PEUGEOT B21 7050, SAE/USCAR 2, SAE/USCAR 21

Vybavení pro zkoušky konektorů a kabelů

 • Měřící systém a karty National Instrument
 • MikroOhmmeter Sonel 620
 • LCR metr GW Instek 819
 • Stolní multimetr Keythley DAQ 6510 ad.
 • Elektronické zátěže Elektro-Automatik ELR 5000 6U, ad.
 • Zdroje napájení až 80V a 510A
 • Osciloskopy Picoscope s šířkou pásma až 500 MHz

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – EMI (elektromagnetická kompatibilita interferencí po vedení)

účel zkoušky

Zjištění chování elektrických a elektronických komponent emise/vyzařování po vedení při přerušení napájecího vedení. Přechodné napětí je měřeno osciloskopem při pomalém a rychlém přerušení napájení.

Testované normy

ISO 7637-2, BMW GS 95002 -2, BMW GS 95025-1, BMW GS 95027, GMW 3097/3100, MBN 10 284-2, MBN 10 284-4, Nissan 28401 NDS02, PSA B21 7110, Renault 36.00.808, VW TL 81000

Vybavení pro testy EMC / EMI

 • Elektronický přepínač BS 200N100.1 EMtest
 • Mechanický přepínač BSM 200N40 EMtest
 • Umělá síť AN 200N100 EMtest
 • Osciloskop PICOSCOPE 6404C (šířka pásma 500MHz, 4 kanály)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – EMS (elektromagnetická kompatibilita susceptibilita/odolnost po vedení)

účel zkoušky

Ověření odolnosti zařízení proti rychlým vysokonapěťovým pulzům injektovaných na napájecím vedení. Zjištění odolnosti proti pulzům generovaným přes vazební strukturu na vstupním/výstupním/datovém vedení jako je kapacitní vazební struktura (CCC metoda), přímá kapacitní vazba (DCC metoda) nebo induktivní vazební struktura (ICC metoda).

Testované normy

ISO 7637-2, ISO 7637-3, BMW GS 95002 -2, BMW GS 95025-1, BMW GS 95027, GMW 3097/3100, MBN 10 284-2, MBN 10 284-4, Nissan 28401 NDS02, PSA B21 7110, Renault 36.00.808, VW TL 81000

Vybavení pro testy EMC / MES

 • Umělá síť AN 200N100 EMtest
 • Přechodový generátor pro Automotive UCS 200N50 EMtest
 • Funkční generátor AutoWave EMtest
 • Programovatelný zdroj napětí VDS 200Q EMtest

Elektrické poruchy způsobené elektrostatickým výbojem (ESD)

účel zkoušky

Odolnost vůči elektrostatickému výboji, které vzniká na lidském těle a vybíjí se do elektrických přístrojů, testujeme pomocí různých vybíjecích sítí. Pro testy používáme kulatý hrot pro vzduchový výboj na nevodivé povrchy a ostrý hrot pro kontaktní výboj na vodivých částech.

Testované normy

 • ISO 10605, IEC 61000-4-2, BMW GS 95002, GMW 3097, Nissan 28401 NDS 02, PSA B21 7110, VW TL 824 66

Vybavení pro testování poruch elektrostatickým výbojem

 • ESD simulátor TeseQ NSG 438
 • Vybíjecí síť 150 pF / 330 Ω
 • Vybíjecí síť 150 pF / 2000 Ω
 • Vybíjecí síť 150 pF / 500 Ω
 • Vybíjecí síť 330 pF / 2 kΩ
 • Vybíjecí síť 330 pF / 330 Ω

Měření izolačního odporu a dielektrické odolnosti (průrazného napětí)

účel testu

Ověření odolnosti proti vysokému stejnosměrnému (DC) a střídavého (AC) napětí na vodivých i nevodivých částech testovaných zařízení a jednotlivými piny konektorů/kabelů.

Testované normy

Akreditované: ISO 16750-2, OEM LV 124, VW 80000, MBN LV 124-1, BMW GS 95024-2-1(2)

Ostatní: Nissan 28401 NDS01, PSA B21 7130, Renault/Nissan 36-00-802, Mercedes-Benz MBN 10 615, Toyota TSC3000G

Vybavení pro testování izolačního odporu a odolnosti

 • Multitester Metrel MI 2094
 • Tester UNI-T UT 512