Lisování tvarově složitých prototypových dílů

Lisování tvarově složitých prototypových dílů

Jedná se zejména o výrobu strukturálních dílů karoserie, platformy, či částí svařovaných sestav jako např. nosič přístrojové desky, komponenty bočních dveří či víka zadního, výfuková soustava, atd.

V předvýrobní etapě je vývoj podpořen numerickými simulacemi lisování v SW PamStamp, což přispívá k optimalizaci tvaru nástroje a snížení počtu výrobních operací.

Vlastní výroba nástrojů zahrnuje:

  • Výroba lisovacích nástrojů (optimalizace a zapracování) – kompletní výroba od základního úhlování, CNC frézování, zaleštění po zapracování a optimalizaci v lise
  • Tepelné zpracování, povlakování (ext.): zajištění povrchových úprav a povlaků
  • Lisování ocelových, nerezových a duralových tvarových výlisků (max. lisovací síla 500 tun): lisování nepohledových dílů do částí karoserie, podvozku a výfukového systému
  • Lisování dílů z trubek a profilů: lisování výztuh do dveří, dílů do deformačních zón
  • Lisování sendvičových plechů: lisování tepelných štítů z kombinace materiálů (např. 2 různé plechy, nebo plech, izolační materiál a plech)
  • Lisování nopkovaných nerezových plechů  (tepelné a akustické štíty): lisování dílů pro akustické odhlučnění a tepelné odclonění