Manufacturing 4.0

Díky svým provozním zkušenostem ze široké škály oborů, hluboké znalosti nových technologií a inovační metodiky dokážeme poskytovat kvantifikované zdokonalení vašeho výrobního procesu.

Proč to potřebujete

Průmysl se chystá na skutečnou revoluci. Příchod digitální techniky vedl k nezbytné revizi celého výrobního systému a způsobu konstruování výrobků.

V Německu to nazývají průmysl 4.0, Američané mluví o chytré výrobě, ve Francii říkáme „průmysl budoucnosti“. Bez ohledu na termín jde o totéž: průmysl je na úsvitu velké revoluce.

Co to je

Náš systém Výroba 4.0 představuje směs technických poradenských a projektových služeb, určených pro podnikovou technologickou sféru, ale také služeb realizace nových postupů a řešení v provozních podmínkách.

Je uspořádán do 4 hlavních okruhů: propojený závod, chytrý závod, digitální a virtuální závod, vyspělé výrobní technologie.

Výroba 4.0

Výrobní závody budoucnosti

Capgemini Engineering se opírá o multioborové znalosti, technickou odbornost a inovativní přistup k pojetí výrobního procesu.

NAŠE KLÍČOVÉ NABÍDKY

 • Propojený výrobní závod

  Ve světě, kde stroje ve velké míře komunikují mezi sebou i se svým okolím, potřebuje každá průmyslová organizace rozvíjet schopnost zpracovávat, organizovat a transformovat dynamické sady dat v užitečné náhledy. Capgemini Engineering pomáhá klientům dosáhnout vynikající funkčnosti propojením operátorů, strojů a procesů.

 • Chytrý výrobní závod

  Za předpokladu 2,5 exabytů dat pořízených každodenně a rozvoje konektivity ve všech výrobních procesech se schopnost organizovat a transformovat data do formy využitelné pro podnik konkurenční výhodou.

  Capgemini Engineering vytváří smysluplné náhledy na výrobu na základě řešení pro vyspělo analytiku a umělou inteligenci.

 • Digitální a virtuální výrobní závod

  S novýní datovými vstupy a výstupy potřebujeme nově myslet v interakci se stroji a výrobním prostředím a vytvářet nová rozhraní, která usnadní lidskou práci a zvýší její produktivitu.

  Capgemini Engineering pomáhá svým klientům optimalizovat interakce se stroji a výrobním prostředím prostřednictvím inovativích softwarových řešení.

 • Vyspělá výrobní technika

  Díky vyšším standardům a růstu poptávky se vyspělé technické prostředky stávají dokonalým řešením kvantitativního i kvalitativního zvýšení úrovně výroby.

  Altran pomáhá svým klientům zvyšovat produktivitu a flexibilitu pomocí nové generace techniky: robotizace, rozvrstvení výroby, nových materiálů atd.

Naše klíčová aktiva

 • Altran_SOLUTIONS

  Rozsáhlé znalosti

  výrobních podmínek našich zákazníků

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Technická odbornost

  Přístup k široké škále technických informací

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Výrazné zaměření na výzkum a vývoj