Mechanické testy a testy životnosti

Mechanické testy a testy životnosti

Statické, dynamické, cyklické nebo životnostní namáhání dílů. Otevírání a zavírání pomocí pohonů za různých teplot.

Testovaný produkt či sestava musí spolehlivě odolat mnohým klimato-mechanickým zatěžováním, které se mohou vyskytnout při každodenním provozu, tak i při ojedinělých stavech, kdy dochází k přetěžování daného produktu, sestavy a to po celou dobu jeho stanovené životnosti.

Statické zatěžování do 12,5 kN resp. 50 kN

Účel zkoušky

Kromě stanovení verdiktu zda testovaný produkt odolal či neodolal předepsanému statickému zatížení, tak se také hodnotí, zdali vlivem zatížení došlo k nějakým změnám na testovaném produktu: např. změně tvaru, barvy, vydává-li díl nežádoucí zvuky atd.

Dále se také stanovuje funkčnost produktu. Jestli produkt funguje bez jakýchkoliv změn i po statickém zatížení.

Testované normy

 • EP 84 120.11, EP 81 525.21

Vybavení vývojové zkušebny

 • Elektrický lineární válec-Thomson
 • Pleumatický lineární válec-Dyna-mess
 • Trchačka-Test Lab 3.0

Dynamické zatěžování

účel zkoušky

Kromě stanovení verdiktu zda testovaný produkt odolal či neodolal předepsanému dynamickému zatížení, tak se také hodnotí, zdali vlivem zatížení došlo k nějakým změnám na testovaném produktu: např. změně tvaru, barvy, vydává-li díl nežádoucí zvuky atd.

Dále se také stanovuje funkčnost produktu. Jestli produkt funguje bez jakýchkoliv změn i po statickém zatížení.

Testované normy zkoušky

 • Akreditované- IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-80

Vybavení vývojové zkušebny

 • Pleumatický lineární válec-Dyna-mess
 • Lineární pneumatické válce
 • Vibrační zařízení

Klimatomechanické testy

účel zkoušky

Zjištění, zdali testovaný díl má své předepsané vlastnosti (stanovené normou, specifikací, výrobcem, zákazníkem,…) při různých klimatických podmínkách např. za mrazu, extrémní vlhkosti či tepla, atd..

Testované normy zkoušky

 • Akreditované- ISO 16750, IEC 60068-2-2 ed5.0, IEC 60068-2-67 ed1.0, IEC 60068-2-78 ed2.0, IEC 60068-2-30 ed3.0, IEC 60068-2-38 ed2.0, IEC 60068-2-1 ed6.0, PV1200, PV2005A
 • Ostatní- EP 84 120.11, EP 81 525.21, EP 84 525.40, EP 84 120.10, EP 84 120.12

Vybavení vývojové zkušebny

 • Klimatické komory od objemů 120l do 30 000l
 • Pneumatické lineární válce
 • Pneumatické rotační válce
 • Elektrické lineární válce
 • Elektrické rotační válce
 • 6-ti osý robotický snímač síly a momentu

Životnostní a funkční testy

účel zkoušky

Testy životnosti se provádějí k odhalení potencionálních chyb, či možných stavů, do kterých se může testovaný produkt dostat během své životnosti za běžného užívání. To by ale znamenalo testovat daný produkt i v rámci několika let a proto se většinou používá zrychlených životnostních testů, které jsou v rámci dnů.

Při simulacích životnostního testu je daný produkt vystavován mechanickým, klimatickým, vibračním, elektrickým, atd. zátěžím v mnohonásobně akcelerovaném měřítku, ale za takových podmínek či postupů, které jsou většinou stanoveny mezinárodní normou či specifikací výrobce, aby byly testy co nejvěrohodnější od celoživotního užívání produktu.

Testované normy zkoušky

 • Akreditované- ISO 16750, IEC 60068-2-2 ed5.0, IEC 60068-2-67 ed1.0, IEC 60068-2-78 ed2.0, IEC 60068-2-30 ed3.0, IEC 60068-2-38 ed2.0, IEC 60068-2-1 ed6.0, PV1200, PV2005A
 • Ostatní- EP 84 525.40, EP 84 120.10

Vybavení vývojové zkušebny

 • Pneumatické lineární válce
 • Pneumatické rotační válce
 • Elektrické lineární válce
 • Elektrické rotační válce
 • 6-ti osý robotický snímač síly a momentu
 • Ruční siloměry

Měření ovládacích sil pomocí měřícího robota se 6osým snímačem (síla, moment)

účel zkoušky

Pomocí měřícího robota je možno věrohodně simulovat pohyby lidské ruky, což je v mnoha případech nejefektivnější řešení testování daného produktu, jelikož použití lidské ruky není možné či neefektivní.

Testované normy zkoušky

 • Akreditované- ISO 16750, IEC 60068-2-2 ed5.0, IEC 60068-2-67 ed1.0, IEC 60068-2-78 ed2.0, IEC 60068-2-30 ed3.0, IEC 60068-2-38 ed2.0, IEC 60068-2-1 ed6.0, PV1200, PV2005A
 • Ostatní- LAH

Vybavení vývojové zkušebny

 • 6-ti osý robotický snímač síly a momentu