Měřící přípravky a Cubingy

Měřící přípravky a cubingy

Vývoj a stavba měřících přípravků vyžaduje specifické multioborové know-how. Konstruktér musí znát principy měření a zástavby a navrhnout takové řešení, aby výsledky měření nebyly jakkoliv ovlivněny vlastnostmi přípravku. Konstrukční návrh má významný vliv na cenu. Výroba musí být přesná a efektivní a významnou měrou se na výsledku projevuje schopnost sestavit finální přípravek často v extrémních tolerancích.

Typické aplikace měřících přípravků cubingů

  • Přípravky pro měření dílů na 3D CMM  (systém 3-2-1): vývoj, výroba a montáž přípravků k ustavení dílů, které se poté měří na 3D CMM, kdy je díl upnut za RPS otvory
  • Cubingové přípravky pro měření dílů se simulací  reálné zástavby: výroba přípravků kdy není možné měřit na reálném voze (z důvodu ceny i rozměrů) – díl je v přípravku upevněn stejnými body jako ve voze a na díle se simulují různé podmínky
  • Přípravky pro měření optických parametrů: používají se pro ověřování parametrů předních i zadních světel automobilu nebo pro zkoušky dílčích komponent světlometů
  • Přípravky pro fotogrammetrické měření: přípravek slouží k upevnění dílů a pomocí fotogrammetrie dojde k nasnímání povrchu. Po zkoušce (teplotní cykly, působení slunečního záření) se díl nasnímá znovu a dojde k porovnání se stavem před zkouškou. Výsledek je vizualizován pomocí odchylek
  • Přípravky pro měření pomocí úchylkoměrů,  kalibrů nebo laserových dráhoměrů: přípravky slouží pro ruční kontrolu odchylek oproti 3D modelu