Měřící zařízení pro zkušebnictví

Měřící zařízení pro zkušebnictví

Jedná se o speciální měřící zařízení určená pro konkrétní typ a podmínky zkoušky. Při realizaci je nutná spolupráce zkušebních inženýrů, konstruktérů, výpočtářů a výroby. Finální přípravek musí odolávat extrémním podmínkám zkoušky a musí být optimalizován tak, aby měl požadovanou životnost a nebyly jakkoliv ovlivněny výsledky zkoušek.

Typické aplikace měřících zařízení

  • Přípravky pro mechanické/statické zkoušky ve  změněném klimatu (clima + solar + salt): konstrukce a výroba přípravků, které musí odolat i náročným klimatickým podmínkám (střídání vysokých a nízkých teplot, sluneční záření, působení soli)
  • Přípravky pro destrukční zkoušky: přípravky pro upevnění vzorků pro destrukční zkoušku
  • Přípravky pro vibrační a mechanické zkoušky s přídavnými klimatickými vlivy: konstrukce a výroba přípravků které jsou upevňovány na vibrační zařízení – konstrukce přípravku nesmí ovlivnit vlastní díl – je zde nutné spolupracovat s oddělením výpočtů FEM
  • Přípravky pro vibrační zkoušky do vysokých  frekvencí (do 5 kHz), vysokých teplot (do 1100 °C): konstrukce přípravku nesmí ovlivnit vlastní díl – je zde nutné spolupracovat s oddělením výpočtů FEM