Plechové díly a sestavy

Plechové díly a sestavy - vývoj

Kompletní služby pro vývoj a výpočty plechových dílů, svařovaných podsestav i celých sestav v rámci procesu vývoje vozu. Návrhy jednotlivých plechových výlisků.

Rozvahy, optimalizace a zpracování svařovaných celků, včetně návrhu svařování.

CAD – plechové díly, svařované sestavy

 •  Karoserie svařená, karoserie okovaná, x flanche, policejní plochy

CAE – svařované sestavy

 •  Statická a dynamická tuhost
 •  Výpočtová optimalizace dílů
 •  Dynamika tuhých těles / výpočty životnosti

Tvorba dokumentace dle standardů zadavatele – výkresová dokumentace

 • Homologační výkresy
 • Plány spár
 • Rozpady
 • PDM listy / montážní návodky

Oblasti vývoje plechových dílů

 • Karoserie svařená, BiW
 • Karosérie okovaná
 • Oblast přední kapoty, blatníku
 • Oblast pátých dveří, víko
 • Přední a zadní boční dveře

Vstupy vývoje plechových dílů

 • Normy, package a další zvyklosti zákazníka
 • Designové plochy
 • X-Flanche, policejní plochy
 • Elektro zástavba, airbagy
 • Normované díly, COP

Činnosti vývoje plechových dílů

 • Detailní konstrukce dílů dle standardu zák.
 • Technologické plochy dílů, upevňovací místa
 • Řešení montáž dílů do podsestav, sestav
 • Návrhy RPS, svařování, svařovacích bodů
 • Úzká komunikace se zákazníkem, dodavatelem

Výstupy vývoje plechových dílů

 • Detailní analýzy lisování dílů a reporty
 • Detailní konstrukce dílů, sestav dle zadání
 • Zapracované „technologické požadavky“
 • Průvodní výkresová dokumentace, svařovací body, plán