Speciální elektromechanická zařízení

Speciální elektromechanická zařízení

Speciální měřící zařízení určená pro specifická užití. Řešení dle požadavků zákazníků. Pomáhají automatizovat proces zkoušek a sběru naměřených dat. Eliminují vliv obsluhy a zkracují čas testování.

Typické aplikace:

  • Zařízení pro testování celků s elektronickým,  elektropneumatickým napájením,  multikanálovým monitoringem funkcí
  • Testování dlouhodobé životnosti dílů a sestav
  • Automatizovaná zařízení pro testy vozidlových světel, ovládačů funkcí vozidel
  • Stavba elektronicky řízených zařízení na klíč pro  zkoušky funkcí a parametrů vzorků v sekvenci  dle specifikace zákazníka
  • Zařízení pro specifické snímání fyzikálních veličin – síly, dráhy, zrychlení, rychlosti, průtoku, tlaku