Technická příprava výroby

Technická příprava výroby

Předvýrobní etapa vývoje nástrojů a prototypů zahrnuje níže uvedené aktivity.

CAD konstrukce (Catia V5, Inventor)

  • Konstrukce lisovacích nástrojů dle CAD dat zákazníka
  • Konstrukce přípravků (zkušebních, měřících, svařovacích, montážních, atd.)

Numerické simulace lisování (PamStamp)

  • Analýza lisovatelnosti plechových dílů (ještě před samotným spuštěním výroby)
  • Ověření optimálního layoutu lisování

Zpracování technické dokumentace

  • Vytvoření výrobní výkresové dokumentace
  • Zpracování kusovníků (BoM)

Technická příprava výroby

  • Zpracování požadavků na materiál pro zakázku
  • Zajištění požadavků na externí technologické kooperace
  • Zpracování výrobních postupů a výrobních operací
  • Výrobní postupy poskytují zároveň vstupy do plánovacího systému Plantune, ve kterém je možné sledovat fronty práce, stav jednotlivých zakázek a předpokládané termíny realizace; to se děje na základě průběžně odváděných náběhů hodin na jednotlivých operacích