Vibrační a hlukové testy

Vibrační a hlukové testy

Ověřujeme odolnost vibracím v kombinaci s teplotami. Hluková analýza pomocí akustické kamery a mikrofonů.

Nízkocyklové a vysokocyklové únavové zkoušky

Účel zkoušky

Účelem zkoušky je stanovení počtu cyklů do destrukce vzorku v závislosti na  velikosti použité zatěžující síly. Výsledkem zkoušek jsou tedy „Wöhlerovy křivky únavy“.

Během testů se často hledá které řešení provedení vzorků  je nejlepší – snese nejvíce cyklů při stejné zatěžující síle. Úlohou můře být například určení, která metoda svaření vzorků nejlépe odolává zatížení, a která vede k brzké destrukci vzorků ve formě křehkého lomu.  Zkoušky jsou prováděny buď na shakerech, kdy zatížení silou je dosaženo pomocí přídavného zrychlení závaží připojeného k zatěžované čísti vzorku (F=m*a). Rychlost zatěžování je dána rezonanční frekvencí zkoušeného dynamického systému. Obvykle se pohybuje okolo 300 Hz.

Další možností provedení zkoušky je zatěžování pomocí zpětnovazebně řízených pneumatických pohonů vybavených siloměrem. Zkoušky jsou tímto způsobem prováděny rychlostí do 15 Hz.

Testované normy

Podle zákaznické specifikace.

Vybavení vývojové zkušebny

 • Vibrační stroje 9kN – 60kN, kluzný stůl od 0,5m – 2m; UDCO H560, LDS V850, LDS V875, Dongling GT500, DERRITRON VP180A, Tira TV54216, MADE TS40LS4, MADE TS60LS4 –rychlost zkoušky okolo 300 Hz, dle rezonanční frekvence zkoušeného systému
 • Servoventily řízené pneumatické válce, elektrické pohony – rychlost zkoušky do 15 Hz
 • Akcelerometry (jednoosé, tříose) B&K, Dytran, Kistler, PCB
 • Vibrometr Polytec OFV5000/OFV-505MR
 • Tenzometrické nebo piezoelektrické siloměry

Sinusové vibrace / Širokopásmové náhodné vibrace

účel zkoušky

Vystavení zařízení/součástky působení sinusových vibrací (vibrace harmonické polohy generované především rotačními, pulzujícími nebo oscilačními silami) v daném kmitočtovém rozsahu nebo na stálých kmitočtech po určitý časový interval při daném zatížení (výchylka, rychlost, zrychlení).

Vystavení zařízení/součástky vibracím stochastické (náhodné) povahy v daném kmitočtovém rozsahu a pro určité hodnoty zatížení (PSD).

Testované normy

IEC 60068-2-6, ISO 16750-3, IEC 60068-2-64, IEC 61373, SAE J575, různé zákaznické specifikace (VW, Daimler, BMW, Ford, GM, Nissan, …)

Vybavení vývojové zkušebny

 • Vibrační stroje 9kN – 60kN, kluzný stůl od 0,5m – 2m; UDCO H560, LDS V850, LDS V875, Dongling GT500, DERRITRON VP180A, Tira TV54216, MADE TS40LS4, MADE TS60LS4
 • Akcelerometry (jednoosé, tříose) B&K, Dytran, Kistler, PCB
 • Vibrometr Polytec OFV5000/OFV-505MR

Mechanické šoky

účel zkoušky

Účelem zkoušky je zatížení zařízení/součástky, které se může projevit během přepravy, skladování, manipulace či při používání. Toto zatížení zahrnuje opakované rázy, nebo zřídka se objevující (ojedinělé) neopakované rázy.

Testované normy

IEC 60068-2-27, ISO 16750-3, IEC 61373, různé zákaznické specifikace (VW, Daimler, BMW, Ford, GM, Nissan, …)

Vybavení vývojové zkušebny

 • Vibrační stroje 9kN – 60kN, kluzný stůl od 0,5m – 2m; UDCO H560, LDS V850, LDS V875, Dongling GT500, DERRITRON VP180A, Tira TV54216, MADE TS40LS4, MADE TS60LS4
 • Akcelerometry (jednoosé, tříose) B&K, Dytran, Kistler, PCB

 

Vibrace s teplotními změnami (-70 °C až 180 °C)

účel zkoušky

Po zařízení/součástce je vyžadována funkčnost při různých parametrech okolního prostředí, z toho důvodu je většinou vibrační zatížení (sinus, širokopásmové vibrace a mechanický šok) kombinované s teplotním zatížením (klimatický cyklus Tmin – Tmax, případně ještě vlhkost).

Testované normy

IEC 60068-2-53, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-80, ISO 16750-3, IEC 61373, SAE J575, různé zákaznické specifikace (VW, Daimler, BMW, Ford, GM, Nissan, …)

Vybavení vývojové zkušebny

 • Vibrační stroje 9kN – 60kN, kluzný stůl od 0,5m – 2m; UDCO H560, LDS V850, LDS v875, Dongling GT500, DERRITRON VP180A, Tira TV54216, MADE TS40LS4, MADE TS60LS4
 • Klimatické komory 1,2m3 – 12m3 (možno použít pro horizontální i vertikální vibrace); Vötsch, ACS

Vyšetřování rezonancí, kontaktní a bezkontaktní měření vibrací

účel zkoušky

Někdy je nutné znát chování zařízení/součástky v závislosti na frekvenčním spektru; cílem je stanovení rezonančních frekvencí na základě porovnání hodnot odezvy (měřený díl) a buzení (vibrační zařízení). Odezvu můžeme měřit kontaktně (pomocí akcelerometr) nebo bezkontaktně (pomocí vibrometru).

Testované normy

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64

Vybavení vývojové zkušebny

 • Vibrační stroje 9kN – 60kN, kluzný stůl od 0,5m – 2m; UDCO H560, LDS V850, LDS V875, Dongling GT500, DERRITRON VP180A, Tira TV54216, MADE TS40LS4, MADE TS60LS4
 • Akcelerometry (jednoosé, tříose) B&K, Dytran, Kistler, PCB
 • Vibrometr Polytec OFV5000/OFV-505MR

Měření hluků v kombinaci s vibračním zatížením v polobezdozvukové komoře

účel zkoušky

Jednotlivé komponenty automobilu jsou během jízdy zatěžovány nejrůznějšími vibracemi. Tyto vibrace mohou mimo mechanického poškozování také způsobovat, že komponenty mohou začít vydávat nepříjemné hluky. Tyto hluky se nemusí podařit vybudit pouhým třepáním se vzorkem v ruce, ale mohou v některých případech vznikat pouze při buzení určitými frekvencemi.  Pro zkoumání těchto hluků se používá speciální shaker s nízkou hlučností provozu, v kombinaci s polobezdozvukovou komorou.

Vzorky jsou během testu upnuty k shakeru, zatíženy vibracemi za současného měření hluku. Posouzení hluku může být buď subjektivní, kdy se zjišťuje zejména zda k nějakému hluku dochází, nebo objektivní pomocí mikrofonů, kdy je kvantitativně vyjádřena jeho síla.

Během testu je možno dále zkoumat, která konkrétní část vzorku hluk způsobuje, například tím, že se podezřelá komponenta zafixuje.    

Testované normy

 • PR 311.2, PR 311.4, PR 311.5

 

Vybavení vývojové zkušebny

 • Tira TV54216
 • Akcelerometry (jednoosé, tříose) B&K, Dytran, Kistler, PCB
 • Vibrometr Polytec OFV5000/OFV-505MR