Vizualizace dat a rendering

Vizualizace dat a rendering

Kompletní služby digitálního designu a A-class modelování splňující nejvyšší požadavky na kvalitu.

Vytváříme naprosto reálný pohled na produkt již v době, kdy existuje pouze v hrubých datech nebo v hlavě designera. Překonáváme limity představivosti a umožňujeme všem realisticky vidět věci, které teprve vznikají.

Virtuální realita umožňuje (na rozdíl od monitoru či promítacího plátna) cítit skutečné proporce modelu. Dovoluje reálnou kontrolu ergonomie – dosahy či viditelnost na konkrétní místa (servisní přístupy, výhled z kabiny, prostor obsluhy). Během zobrazení lze libovolně skrývat části objektu, nahlížet dovnitř a rozpohybovat ho.

V případě kombinace 3D brýlí a promítacího plátna vzniká prostor pro otevřenou diskuzi všech zúčastněných.

Oblasti renderingu

 • Virtuální realita
 • Vizualizace dat

Vstupy pro vizualizaci dat

 • Datový vstup (CAD data)
 • Materiálová knihovna
 • Fotografie prostředí
 • Přání zákazníka

Činnosti při vizualizaci dat

 • Zpracování dat s přípravou na přidělení materiálů a vlastností
 • Vytvoření prostředí pro vizualizaci
 • Vytvoření renderu
 • Příprava místnosti pro VR prezentaci

Výstupy vizualizace dat

Virtuální realita:

 • Zobrazení modelu ve skutečném měřítku (3D brýle)
 • Interaktivní prohlídka bez nutných znalostí CAD
 • Ověření ergonomie (dosahy, viditelnost, servisovatelnost)

Vizualizace dat:

 • Vytvoření dokumentace výrobku dříve než fyzicky existuje
 • Použití renderu ve velmi raných fázích projektu (retuš)
 • Prezentace před uvedením na trh (Sales, Marketing)
 • Stylizování výrobku podle potřeb zákazníka
 • Využití efektů jako zprůhlednění pro zobrazení vnitřních částí