Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace

Tvorba dokumentace dle standardů zadavatele, výkresová dokumentace, homologační výkresy, plány spár, rozpady, PDM listy / montážní návodky a další.

 • Kompletní průvodní dokumentace během celého vývojového cyklu dílu, sestav.
 • Veškeré zpracování výkresové dokumentace připravujeme dle požadavků zákazníka. Navrhneme RPS body, které zaneseme do dokumentace.
 • Zpracování dle norem a zvyklostí, zpracování svařovacích sestav pomocí maker pro svařování, lepení.  Dodáváme včetně souborů s výstupem, podkladem pro svařovnu. Návrhy a rozvržení svařovacích bodů.
 • Svařovací sestavy (bodové, klinčování, lepení MIG, MAG, lasser).
 • Připravujeme rozpady sestav, celků, rozpadové katalogy.
 • Pro výrobu, montáž připravujeme technické rozpadové montážní listy.

 

 • Výkresová dokumentace jednotlivých dílů
 • Výrobní výkresy, poptávkové výkresy
 • Výkresová dokumentace sestav
 • Svařovací sestavy (bodové, klinčování, lepení MIG, MAG, lasser)
 • Sestavové výkresy
 • Rozpady, rozpadové katalogy
 • Technické montážní listy
 • Návrhy RPS bodů
 • Návrhy a rozvržené svařovacích bodů

Oblasti výkresové dokumentace

 • Plechové, plastové díly
 • Karosérie svařená
 • Karosérie okovaná
 • Díly exteriér, interiér
 • COP díly

Vstupy výkresové dokumentace

 • Normy, metodiky, zvyklosti zákazníka
 • Plošné, objemové díly
 • Návrh svařování, svařovacích bodů
 • Normované díly, COP  a další souv. díly

Činnosti výkresové dokumentace

 • Zpracování výkresové dokumentace dle metodiky zákazníka
 • Zpracování a zapracování RPS bodů dílů , sestav
 • Navržení, zapracování a „svaření“ dílů v podpůrných     programech
 • Kontrola dat a výstupů kontrolními nástroji
 • Úzká komunikace se zákazníkem, dodavatelem

Výstupy výkresové dokumentace

 • Kompletní výkresová dokumentace
 • Zpracované RPS body, výstup pro svařovací body
 • Montážní návody, listy
 • Rozpadové výkresy