Vysokoteplotní testy

Vysokoteplotní testy

Průměrná teplota výfukových plynů v místě vstupu do turbínové skříně turbodmychadla je 800°C, u zážehových motorů může dosáhnout i 1 000°C. Toto jsou teploty, kterých nelze v konvenční klimatické komoře dosáhnout. Pro simulaci vysokoteplotního zatížení vyskytujícího se na turbodmychadlech a dalších komponentách motoru, případně výfukové soustavy se používají zařízení jako vysokoteplotní pec, plynový hořák, vysokoteplotní elektrické pistole, nebo indukční ohřev.

Vysokoteplotní pec (do 1200 °C)

účel zkoušky

Vysokoteplotní pec se používá pro simulaci kombinace vibrací a vysokých teplot, kdy se simulují vlivy zatížení vznikajících na komponentách motoru. Zkoušenými díly jsou například součástky kinematiky ovládající proudění plynů v turbodmychadlech. Pec se také používá například pro zkoušky teplotními šoky senzorů měřících teploty motoru, nebo pro měření prostupu tepla skrze tepelné izolace. V kombinaci s vibracemi je během zkoušky na požadovanou teplotu ohřát celý vzorek  na rozdíl například od zkoušky s plynovým hořákem. Prohřátí vzorků je více homogenní, ale z důvodu vysokých teplot nelze k nim připojit například kabeláž s monitoringem.

Testované normy zkoušky

  • Podle zákaznické specifikace

Vybavení vývojové zkušebny

  • Vysokoteplotní pec KITTEC CB 50 Special

Testy s plynovým hořákem (do 1000 °C)

účel zkoušky

Ověření komponent motoru, turbodmychadla, výfukového potrubí a senzorů zde umístěných proti vysokoteplotní zátěži (konstantní teplota, změna teplot) prostřednictvím proudících spalin. Oproti vysokoteplotní peci umožňuje dynamickou změnu teploty (regulací výkonu), používá se zejména pro menší součásti (např. vysokoteplotní senzory).

Není zde zpětnovazební regulace teploty (nastavujeme pouze konstantní výkon, nikoli přesnou teplotu).

Testované normy zkoušky

  • Zákaznické specifikace

Vybavení vývojové zkušebny

  • Plynový hořák Weishaupt GW10

Vysokoteplotní elektrické pistole (do 500 °C)

účel zkoušky

Ověření komponent motoru, turbodmychadla, výfukového potrubí a senzorů zde umístěných proti vysokoteplotní zátěži (konstantní teplota, změna teplot) prostřednictvím proudu teplého vzduchu. Oproti vysokoteplotní peci umožňuje dynamickou změnu teploty (regulací výkonu topných spirál a ventilátoru), používá se obdobně jako plynový hořák zejména pro menší součásti (např. vysokoteplotní senzory); nemá takový výkon.

Pistole má možnost zpětnovazební regulace teploty (nastavujeme přímo požadovanou teplotu).

Testované normy zkoušky

  • Zákaznické specifikace

Vybavení vývojové zkušebny

  • Horkovzdušné pistole LEISTER Hotwind

Indukční ohřev

účel zkoušky

Zkoušky pomocí indukčního ohřevu se používají v případě, kdy je potřeba během zkoušky lokálně zahřívat na vysokou teplotu vzorek z vodivého materiálu. Pakliže vzorek není z vodivého materiálu, je zde možnost připevnit na něj drobný přípravek z vodivého materiálu, který vzorek následně zahřívá vedením tepla. Největší výhodou indukčního ohřevu tedy je, že můžeme zahřívat pouze vybranou část vzorku. Zbytek vzorku je zahříván pouze vedením z ohřívaného místa a ne například odraženým proudem horkého vzduchu jako by tomu bylo v případě hořáku, nebo horkovzdušné pistole.

K ohřevu dochází uvnitř indukční cívky, kterou lze vytvarovat tak, aby kopírovala tvar ohřívaného místa. Maximální dosažitelná teplota závisí na počtu závitů cívky, vzdálenosti od cívky, vodivosti použitého materiálu, tepelných ztrátách systému do okolí atd.. Při optimální konfiguraci lze dosáhnout až teploty tání vzorku. Minimální teplota je 200°C, což je spodní mez rozlišovací schopnosti bezkontaktního měřidla na které indukce zpětnovazebně řídí.

Testované normy zkoušky

  • Podle zákaznické specifikace

Vybavení vývojové zkušebny

  • indukční ohřev Rajmont HFR 15

Možno také kombinovat s dalšími vlivy jako mechanická nebo vibrační zátěž

účel zkoušky

Ověření komponent motoru, turbodmychadla, výfukového potrubí a senzorů zde umístěných proti vysokoteplotní zátěži (konstantní teplota, změna teplot) prostřednictvím proudících spalin v kombinaci s vibrační zátěží (sinus, širokopásmové vibrace, smíšený mód).

Testované normy zkoušky

IEC 60068-2-53, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-80, ISO 16750-3, různé zákaznické specifikace

Vybavení vývojové zkušebny

  • Vibrační stroje 22kN, 30kN a 35kN; UDCO H560, LDS V850, LDS V875
  • Vysokoteplotní pec KITTEC CB 50 Special, plynový hořák Weishaupt GW10, horkovzdušné pistole LEISTER Hotwind, indukční ohřev