Vývoj světel a světlometů

Vývoj světel a světlometů

Konstrukce dílů, podsestav předních světlometů.

Kompletní služby pro dodavatele automobilového průmyslu. Podpora a vývoj systémů osvětlení vozu směrem do sériové výroby.

CAD vývoj světel:

 • Rozvahy konceptů, komunikace s dodavateli
 • Návrhy jednotlivých plastových dílů včetně technologické optimalizace a kompletace sestav

CAE vývoj světel:

 • Statická a dynamická tuhost
 • Teplotní roztažnost
 • Výpočtová optimalizace dílů

Tvorba dokumentace vývoje světel dle standardů zadavatele:

 • Výkresová dokumentace
 • Výrobní výkresy
 • Rozpady
 • PDM listy / montážní návodky

Oblasti vývoje světel

 • Designové díly
 • Reflektory LB,HB,BL
 • Technologické díly
 • „sklo“
 • Kabelkanály

Vstupy vývoje světel

 • Designové plochy
 • Optické plochy, ohniskové polohy
 • Elektro zástavba
 • Normované díly, COP

Činnosti vývoje světel

 • Koncepční příprava světel v předvývoji vozu
 • Detailní konstrukce dílů dle standardu zák.
 • Technologické plochy dílů, upevňovací místa
 • Řešení montáž dílů do podsestav
 • Úzká komunikace se zákazníkem, dodavatelem

Výstupy vývoje světel

 • Detailní analýzy formování a reporty
 • Detailní konstrukce dílů dle zadání
 • Zapracované „technologické požadavky“