Zkoušky pohledových dílů

Měření barvy a lesku

účel zkoušky

Vyhodnocení barevného odstínu nebo lesku spektrofotometrickým měřením. Vyhodnocení barevné změny nebo lesku oproti standardu prostřednictvím vizuálního hodnocení nebo přístrojového měření.

Testované normy

Akreditované: ČSN EN 20105-A02, ISO 105-A02, ČSN EN ISO 105-A04, ISO 105-A04, ČSN EN 20105-A05, ISO 105-A05, ČSN EN ISO 2813, ISO 2813, DIN 53236

Ostatní: VW 50190, AA-0101, AA-0354, AA-0403

Vybavení pro Měření barvy a lesku

 • Kolorimetr, BYK Instruments, spectro guide 45/0 gloss
 • Kolorimetr, BYK Instruments, spectro2guide d/8
 • Leskoměr, BYK Instruments, micro-TRI-gloss
 • Světelný box, SDL ATLAS, D65, TL84
 • Šedá stupnice, SDL ATLAS, DIN 20105-A02
 • Šedá stupnice, SDL ATLAS, DIN 20105-A03

Měření tloušťky laku

ÚČEL měření

Destruktivní metoda klínového řezu, při které se na povrchu vzorku vyvrtá prohlubeň pod definovaným úhlem. Tloušťka vrstvy je měřena integrovaným digitálním mikroskopem s vysokým rozlišením.

Testované normy

EN ISO 19399, DIN 50986, ISO 2808, ASTM D 4138, ASTM D 5796

Vybavení pro Měření tloušťky laku

 • ERICHSEN, Paint Borer 518 USB
 • ERICHSEN, Bohrer Nr. 5 (max. 300 µm)

Ostřik vysokotlakou vodou

účel zkoušky

Představte si, že si odřete nebo poškrábete lak na vašem autě. Auto potřebujete omýt, vezmete vapku, proudem vody přejedete poškrábané místo a náhle zjistíte, že se vám odloupl kus laku. Aby k tomuto nedocházelo, jsou lakované díly podrobeny zkoušce simulující právě mytí vysokotlakou vodou. Při zkoušce je nejčastěji lakovaný díl exponován paprsku vysokotlaké vody o definované teplotě a tlaku. Paprsek směřuje kolmo nebo pod definovaným úhlem do řezu v laku. Po zkoušce se vyhodnocuje, zda k odloupnutí některé vrstvy laku od podkladního materiálu došlo či ne, případně v jakém rozsahu.

Testované normy

Akreditované: DIN 5562, PV 1503, ČSN EN ISO 16925

Ostatní: AA-0136, TPJLR.52.561, FLTM BO 160-04, VCS 1029,54719

Vybavení pro Ostřik vysokotlakou vodou

 • WALLTER, LTA1 Steam Jet Tester
 • Ostřikové zařízení vlastní konstrukce – široké možnosti nastavení, testování rozměrných dílů

Zkoušky adheze povlaku

účel zkoušky

Stanovení přilnavosti metodami mřížkových a jiných řezů a simulací odlétajících kamínků. Sleduje se míra poškození laku a velikost obnažených ploch po provedení zkoušky. Tyto zkoušky se často provádí jako metoda vyhodnocení po přechozích klimatických nebo korozních zkouškách.

Testované normy

Akreditované: ČSN EN ISO 2409, ČSN EN ISO 16276-2, ASTM D 3359, AA-0180, GMW 14829, ČSN ISO 4532, ČSN EN ISO 20567-1, SAE J 400, AA-0079, TPJLR.52.599, GMW 14700

Ostatní: D24 1312, DBL 5416

Vybavení pro Zkoušky adheze povlaku

 • 3x Zařízení pro mřížkový řez (model CC 2000 od výrobce TQC B.V., Model 295 od výrobce Erichsen, model BGD 502 od výrobce Pro Inex Instruments)
 • 2x Zařízení pro simulaci odlétajících kamínků (model VDA 508 a SAE 508 od výrobce Erichsen)
 • Rázový impaktní tester, model

Stanovení degradace povlaku

účel zkoušky

Metody stanovení degradace povlaku se využívají zejména v souvislosti s korozními zkouškami. Jedná se především o hodnocení stupňů puchýřkování, prorezavění, praskání, odlupování, nitkové koroze, delaminace a koroze v okolí řezu.

Testované normy

Akreditované: ČSN EN ISO 4628-1, ČSN EN ISO 4628-2, ČSN EN ISO 4628-3, ČSN EN ISO 4628-4, ČSN EN ISO 4628-5, ČSN EN ISO 4628-8, ČSN EN ISO 4628-10

Vybavení pro Stanovení degradace povlaku

 • Digitální mikroskop Keyence VHX-5000 & VHX-S550E

Poškrabatelnost a stálobarevnost v otěru

účel zkoušky

Zkoušky poškrábáním nebo otíráním zahrnují mnoho variant. Nejčastěji se vyhodnocuje změna vzhledu, kdy se posuzuje síla, při které zůstává na povrchu viditelný škrábanec nebo zda při dané síly vzniká viditelné poškození. Rovněž se měří změna světlosti barevného odstínu nebo změna lesku. Díky univerzálnímu zařízení jsme schopni pokrýt většinu zkoušek na bázi lineárního pohybu požadovaných standardy jednotlivých automobilových značek. Mimo výměnu zkušebních hlav a impaktorů, lze také nastavovat požadovanou zátěž, délku a rychlost pohybu. V naší laboratoři se rovněž nachází zařízení pro simulaci strojního mytí automobilů s výměnnými kartáči.

Testované normy

Akreditované: PV 3952, PV 3974, GMW 14688, GS 97034-2, GS 97034-3, GS 97034-8, GS 97034-9, TPJLR.52.004, TPJLR.52.008, ČSN EN ISO 20566, AA-054, VCS 1024,369, ČSN EN ISO 105-X12, PV 3906

Ostatní: MBN 10494-5, PV 3987, AA-0134, PR 341, DIN 55654, D24 5011

Vybavení na testování poškrabatelnosti

 • Ruční zařízení pro zkoušky poškrabatelnosti, Tri Force Pencil model 293 od výrobce Erichsen
 • Automatické zařízení pro zkoušky proškrabatelnosti vlastní konstrukce
  • Zkušební hroty s průměrem 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm a 3 mm
  • Zkušební disky z karbidu wolframu, PMMA, kůže nebo gumy
  • Otěrový palec s průměrem 16 mm
  • Kolébka pro testování míry odření dílů
 • Zařízení pro simulaci strojního mytí aut od výrobce Amtec Kistler (
  • Kartač – PE, PP, PES
  • Prach – Sikron SH 200, Dorsilit 10000, Millisil W10

Pádové zkoušky

účel zkoušky

V rámci testování pohledových dílů se pádové zkoušce nejčastěji podrobují díly z polypropylenu (PP), kde se sleduje míra probělení po úderu tupým předmětem. Koule dopadá na rubovou stranu dílu, na lícové se sleduje míra probělení. Zkouška simuluje údery, které nastávají během jeho montáže do vozu.

Testované normy

Akreditované: PV 3966

Vybavení

 • Zařízení po pád koule vlastní konstrukce

Chemická odolnost

účel zkoušky

Stanovení chemické odolnosti vůči palivům, servisním kapalinám, kosmetickým přípravkům, kofeinovým nápojům, krémům, živočišným výměškům aj. dle mezinárodních standardů nebo požadavku jednotlivých automobilek.

Testované normy

Akreditované: ČSN EN ISO 2812-1, ČSN EN ISO 2812-2, ČSN EN ISO 2812-3, ČSN EN ISO 2812-4, ISO 16750-5, TL 211, TL 226, PV 3964, GMS 14334, GMW 15891, TPJLR.52.154, TPJLR.52.155, TPJLR.52.161, TPJLR.52.164

Ostatní: AA-0055, VW 80000

Vybavení pro testování chemické odolnosti

 • Vybavená chemická laboratoř pro základní zkoušky chemické odolnosti (baňky, zkumavky, klasické i automatické pipety, odměrné válce, kádinky, exikátory, byrety, váhy, magnetická míchadla, termostatické lázně, sušárny, digestoře aj.)
 • servisní a kosmetické přípravky mnohá výrobců a značek