Zkoušky vlivu prostředí

Zkoušky vlivu prostředí

Simulujeme vliv okolního prostředí na komponenty i na celé sestavy vozů. Exteriér i interiér.

Zkoušky vlivů prostředí – suché teplo, vlhké teplo, vlhké teplo cyklické, chlad v komorách a teplotní šok

Komory o vnitřním objemu 0,1 m3, 0,34 m3, 1 m3, 3 m3, 15 m3, 30 m3

 • suché teplo
 • vlhké teplo
 • vlhké teplo cyklické
 • chlad v komorách
 • teplotní šok

Účel zkoušky

Účelem těchto testů je zjistit, zda zkoumaný produkt či sestava je funkční a může být dočasně či trvale vystavena různým klimatickým vlivům

Suché teplo

Zkoumá se jeli produkt schopný odolat vysokým teplotám po stanovenou dobu (ISO 16750-4, čl.5.1.2).

Vlhké teplo

Zkoumá se je-li produkt schopný odolat vlivu vysoké vlhkosti při konstantní teplotě bez kondenzace na vzorek (ISO 16750-4, čl.5.7).

Chlad

Zkoumá se jeli produkt schopný odolat nízkým teplotám po stanovenou dobu (ISO 16750-4, čl.5.1.1).

Vlhké teplo cyklické

Je kombinací všech tří výše zmíněných klimatických podmínek v daných sekvencích (PV 1200).

Zkouška teplotní šokem

Prudkou změnou teploty otestujete životnost zkoušeného dílu. Nejčastější typ šoku je vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

Testované normy

Akreditované- ISO 16750, IEC 60068-2-2 ed5.0, IEC 60068-2-67 ed1.0, IEC 60068-2-78 ed2.0, IEC 60068-2-30 ed3.0, IEC 60068-2-38 ed2.0, IEC 60068-2-1 ed6.0, PV1200, PV2005A, IEC 60068-2-14 ed.6.0

Vybavení vývojové zkušebny

 • Klimatické komory různých velikostí a dynamik
 • Vötsch VCL 7010, Vötsch VCS37027-10, Vötsch VC34034, VötschVCS 4034-5, Vötsch VCS 4100-5, Vötsch VC37100, VötschVC37100-5, Vötsch VC37340, Weiss SB/30/40-HT, Vötsch VT37012 S2

Zkoušky vlivů prostředí – solární simulace v komorách

Velikosti komor

Komory o vnitřním objemu 0,3 m3, 2 m3 nebo 31 m3

účel zkoušky

Účelem těchto testů je ověřit odolnost produktu vůči vlivům podmínek vysoké teploty a vlhkosti, chladu a hlavně umělého slunečního osvětlení na testovaný díl.

Pomocí solárních komor simulujeme podmínky pobytu testovaného dílu na denním světle venku či uvnitř za sklem. Takovéto podmínky mohou vést k tvarovým, funkčním či elastickým nevratným změnám.

Jelikož se v reálných podmínkách vyskytuje nezměrné množství solárního namáhání vzorků, tak i solární simulace v komorách se většinou skládají z několika cyklů. Jednotlivé varianty cyklů a jejich průběhy, které se liší horní/spodní teplotou cyklu, počtem cyklů, poklesem teploty horní/spodní hladiny relativní vlhkosti, intenzitou ozařování a někdy i teplotou černého standardu či specifickou teplotou povrchu. Všechny podmínky jsou definovány v standardizovaných normách.

Testované normy

 • ČSN EN 60068-2-5, DIN 75 220, MIL-STD-810E (6/1989), metoda 505.3 procedura II, MIL-STD-810F (1/2000), metoda 505.4 procedura II, MIL-STD-810G (10/2008), metoda 505.5 procedura II, PR 306.4 09/2001 – Prufengebung c: Direkt bestrahlter Bereich (kap. 4.1.1.3), TP 306.4. 09/2001 – Test environment c: Direct expose area (kap. 4.1.1.3)

Vybavení vývojové zkušebny

 • Solární komory různých velikostí a výkonů.
 • SC3340, ATLAS SC32000 MHG, VK 31/35-120/So

Zkoušky vlivů prostředí – Korozní a kondenzační komory

účel zkoušky – Korozní a kondenzační komory

Účelem korozních a kondenzačních testů je eliminovat množství ztrát materiálu důsledkem koroze.

Mezi základní testy odolnosti vůči korozi patří test solnou mlhou.

Testy lze rozdělit na zkoušky v solené mlze, Cyklické korozní zkoušky,  nebo kondenzační zkoušky (100% vlhkost za teploty).

Testované normy

 • ASTM B 117, ISO 7253, ISO 9227 (NSS, ASS, CASS).
 • ASTM D5894, ASTM G 85 (postup A2, A3 a A5), VDA 233-102, SEP 1850, VW PV 1210 (Volkswagen), CCT IV (Nissan), ECC1 D17 2028 (Renault).
 • EN ISO 6270, DIN 50017 KK, ASTM D2247, ASTM D1735

Vybavení vývojové zkušebny

 • Liebisch SKB 400 A-TR
 • Q-FOG DRH 1100
 • Weiss SaltEvent SC
 • Liebisch K400 M-TR-K