O NÁS

O Capgemini Engineering

Jsme předním českým poskytovatelem vývojových služeb nejen pro automobilový průmysl, ale věnujeme se také vývoji, validaci a testování kolejových vozidel. Od svého založení v roce 1993 vyrostla naše společnost z malé konstrukční kanceláře v dnešního respektovaného vývojového partnera evropských automobilek, dopravců a jejich dodavatelů. S rostoucím týmem přes 245 zaměstnanců poskytujeme služby více než stovce stálých zákazníků po celém světě. Naši firmu tvoří vnímaví a komunikativní odborníci, kteří mají techniku v krvi.

Celosvětově je Capgemini Engineering největším dodavatelem ER&D služeb ve více než 35 zemích s více než 50 000 zaměstnanci.

Vedení společnosti

 

Petr Havlík - Altran CZ

Petr Havlík

Výkonný ředitel
Předseda představenstva Altran CZ a.s.

Součást skupiny Capgemini

Tomáš Mihulka - Altran CZ

Tomáš Mihulka

Vedoucí útvaru

SALES

Jaromír Kejval - Altran CZ

Jaromír Kejval

Vedoucí útvaru

TESTING A ENGINEERING

Martin Mihulka - Altran CZ

Martin Mihulka

Vedoucí útvaru

PROTOTYPING

Milan Křovina - Altran CZ

Milan Křovina

Vedoucí útvaru

FINANCE & CONTROLLING
INTEGRATED FUNCTIONS

Michal Menčík - Altran CZ

Michal Menčík

Vedoucí útvaru

INFORMATION TECHNOLOGY

Ilona Víznerová - Altran CZ

Ilona Víznerová

Vedoucí útvaru

HUMAN RESOURCES

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKÁZKY DLE EN 9100

STÁHNOUT
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázky dle EN 9100

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (ZHOTOVENÍ)

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení díla

STÁHNOUT
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení díla

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DODÁVKY)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ A SLUŽEB

STÁHNOUT
Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a služeb

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ALTRAN CZ

Identifikační údaje společnosti Altran CZ a.s. (CZ/EN)

STÁHNOUT
Identifikační údaje společnosti Altran CZ a.s. (CZ/EN)

POTVRZENÍ O ÚČTU KB (CZ/EN)

Potvrzení o vedení bankovního účtu společnosti Altran CZ a.s. u Komerční Banky (CZ/EN)

STÁHNOUT
Potvrzení o účtu KB (CZ/EN)

ALTRAN AUTOMOTIVE EXPERTISE 2018

ALTRAN, global leader in Engineering & R&D services. We work with 300 of the top 500 companies in the world.

STÁHNOUT
Altran Automotive Expertise

ALTRAN WORLD LEADER FACT SHEET 2018

ALTRAN, global leader in Engineering & R&D services.

STÁHNOUT
Download

POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI ALTRAN CZ

Dokument definující politiku kvality společnosti Altran CZ

STÁHNOUT
Politika kvality

POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Dokument definující politiku bezpečnosti informací společnosti Altran CZ

STÁHNOUT
Thumbnail Politika bezpečnsoti informací Altran CZ

GDPR: PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení společnosti Altran CZ o ochraně osobních údajů

STÁHNOUT
Prohlášení společnosti Altran CZ o ochraně osobních údajů

Etický kodex ČIA

Zavazujeme se k dodržování tohoto Etického kodexu.

STÁHNOUT
Etický kodex ČIA - náhled

Code of Ethics CIA

We agree to be bound by the rules of this Code of Ethics.

STÁHNOUT
Code of Ethics - thumbnail

Spolufinancování Evropskou unií

Jedná se o rozšíření vývojových aktivit žadatele formou zavedení nových testovacích metod v automobilovém průmyslu.
Více informací: https://www.oppik.cz/ a  https://www.mpo.cz/

EU fondy
Centrum vývojových služeb EU

SEZNAM POŘÍZENÉ TECHNOLOGIE

STÁHNOUT
Seznam technologií Altran CZ thumbnail

REKLAMAČNÍ ŘÁD VÝVOJOVÉ ZKUŠEBNY

STÁHNOUT
Reklamační řád Vývojové zkušebny Capgemini Engineering CZ

Historie

VÝVOJ SPOLEČNOSTI

1993 – 1998     RANÉ OBDOBÍ

Konstrukční kancelář

21. července 1993 zakládají tři společníci, Ing. Lubomír Drašar, Ing. Pavel Krois a Ing. Petr Novotný společnost SWELL, spol. s r.o., se sídlem v Lázních Bělohradě. Firma otevírá svou kancelář v Hořicích a začíná realizovat první konstrukční zakázky v SW prostředí ICEM DDN a ICEM Surf.

Ke třem jednatelům přibývá během roku dalších pět zaměstnanců. SWELL poskytuje  automobilce Škoda Auto podpůrné práce při vývoji kapot vozů a zahajuje dlouhodobou spolupráci v oblasti vývoje karoserií. Na scénu vstupuje nový konstrukční software Catia V4 a konstruktéři SWELLu v něm zpracovávají stále větší projekty.

1999 – 2005     ROZŠIŘOVÁNÍ PORTFOLIA

Prototypová dílna

Numerické simulace

Zkušebnictví

V roce 1999 společnost odkupuje jednu z výrobních hal společnosti Jesva (ZEZ) v Hořicích a rozšiřuje své služby o oblast stavby prototypů. Postupně se specializuje na lisované karosářské struktury, obráběné modely, nástroje a přípravky.

O rok později firma doplňuje do portfolia služeb numerické simulace. První zakázky jsou realizovány v SW FEMAP, následně MSC Nastran. Později přibývá stavba FE modelů v prostředí ANSA a dynamické výpočty v MSC Adams. První simulace v SW PAM Crash zahajují dlouhodobou expertízu v oblasti ochrany chodců. Vedle podpory vývojových projektů v oblasti osobních vozů se výpočtáři podílejí také na vývoji tuzemských autobusů.

Na konci roku 2000 se z firmy o ca. 40 zaměstnancích odděluje jeden ze společníků Petr Novotný s částí personálu a zakládá společnost Airon-Technic. Ta se později stává součástí španělské skupiny Applus Idiada.

Dále se rozvíjející spolupráce SWELL se Škoda Auto vede v roce 2003 k otevření pobočky SWELL na Ptácké ulici v Mladé Boleslavi, v bezprostřední blízkosti Technického vývoje automobilky. Firma zavádí systém řízení kvality dle ISO 9001:2001 a od roku 2004 je úspěšně certifikována společností TÜV SÜD.

Pro vývojové projekty výpočtářů začíná být přirozeně nezbytné validovat (ověřovat) simulační modely a opatřovat pro ně korektní materiálové vlastnosti. V roce 2005 jsou ve skromných prostorách dvou původních garáží v objektu firmy instalovány první technologie pro materiálové testy a jsou tak položeny základy pozdější Vývojové zkušebny SWELL, nejdynamičtěji se rozvíjející části firmy. Ve stejném roce je rovněž zahájena migrace na konstrukční SW Catia V5. Společnost čítá zhruba 80 zaměstnanců a zaznamenává intenzívní nárůst objemu zakázek.

2006 – 2013     CENTRUM VÝVOJOVÝCH SLUŽEB

Skokové posílení obchodních kapacit a aktivit zejména u předních dodavatelů automobilových celků a komponentů přináší významné rozšíření zákaznického spektra firmy. Stávající zázemí stavby prototypů a zkušebnictví již neumožňuje další rozvoj technologií i personálních kapacit, vedení společnosti se tedy v roce 2006 rozhoduje pro ambiciózní projekt výstavby nového Centra vývojových služeb (CVS) SWELL v Hořicích, nejvýznamnější investiční akci v dosavadní historii firmy. První etapa moderního areálu je slavnostně otevřena 12. září 2008, u příležitosti patnáctého výročí založení firmy. Projekt CVS je oceněný agenturou CzechInvest v rámci soutěže Investor roku 2007 za největší technologický přínos.

Vývojová zkušebna vedle nových prostor posiluje také o nové technologie a odborný personál a ustavuje procesy provádění testů na nejvyšší profesionální úrovni. V roce 2009 je jí společností ČIA udělen statut Akreditovaná zkušební laboratoř dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 č.1552, který od tohoto roku pravidelně úspěšně obhajuje.

Rok 2009 je stižen krizí v automobilovém průmyslu a představuje pro firmu mimořádně náročné období. Pro výrazný pokles objemu projektů zejména u hlavního zákazníka je přijata řada nutných opatření pro minimalizaci nákladů, včetně dočasného snížení mezd zaměstnanců. Firma přesto udrží téměř kompletní zaměstnaneckou základnu, díky které je schopna zachytit explozivní nárůst poptávky již v druhé polovině roku 2010 a roce následujícím.

SWELL získává zpět svou silnou pozici předního poskytovatele vývojových služeb pro automobilový průmysl v ČR a navazuje na započatou rozvojovou strategii.

V roce 2012 je zrealizována II.etapa výstavby Centra vývojových služeb, při které jsou dále rozšířeny prostory  vývojové prototypové dílny a vývojové zkušebny.

2014 – 2016     NOVÁ ÉRA

V polovině roku 2014 předávají zakladatelé a dosavadní jednatelé firmy Lubomír Drašar a Pavel Krois štafetu dalšího rozvoje firmy novému vlastníkovi, kterým se ke dni 10. 6. 2014 stává fond rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund II (GPEF II), spravovaný společností Genesis Capital. Stávající management firmy doplňuje v pozici CEO Ing. Lucie Baleková, pod jejímž vedením společnost pokračuje v realizaci růstové strategie. Ke dni 1. 7. 2015 nabývá účinnosti sloučení společnosti SWELL, spol. s r.o. s účelově založenou společností Kalgato Invest a.s. vlastněnou fondem GPEF II, do nástupnické společnosti SWELL, a.s.

Náročný a úspěšný rok 2015 probíhá ve znamení intenzívní přípravy společnosti pro další rozvoj, a to ´za plného chodu´. Jsou ustaveny nové procesy, posílena vnitřní organizace a infrastruktura firmy, a je zpracován projekt dostavby areálu Centra vývojových služeb – III. etapy. Firma meziročně posiluje o dosud nejvyšší počet zákazníků a nový personál, který na konci roku čítá již 150 zaměstnanců. Díky vysokému objemu úspěšně zrealizovaných zakázek dosahuje rekordních ročních tržeb přesahujících 200 mil. Kč.

2016 – 2017     INTEGRACE

Do roku 2016 vstoupil SWELL jako silná a dynamická společnost, připravená pro další růst a upevňování své pozice na trhu vývojových prací v automobilovém průmyslu. Koncem října 2016 byl úspěšně završen proces prodeje firmy a výhradním vlastníkem SWELL se od 2. 11. 2016 stala společnost Altran Technologies Czech Republic. Tímto krokem se SWELL začlenil do nadnárodní skupiny Altran, světové jedničky v oblasti výzkumu a vývoje v širokém spektru odvětví, např. v letectví, automobilovém průmyslu, obraně, energetice, financí, železniční dopravě a telekomunikací.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Altran Group Dominique Cerutti v této souvislosti uvedl: “V našem strategickém plánu společnosti do roku 2020 považujeme Německo za prioritní trh. Díky akvizici firmy SWELL a společnosti BENTELER Engineering, kterou jsme zveřejnili začátkem listopadu 2016, jsme přebudovali naše možnosti v tomto regionu. SWELL má potenciál stát se součástí naší sítě Industrialized GlobalShore® jako platforma využívající výhod blízkých lokalit či sousedících zemí, odlišná od ostatních poskytovaných služeb klientům z celého světa, neboť bude nabízet kompletní vozidla.”

Rok 2017 bude ve znamení integrace obou společností s cílem vytvořit kompletní nabídku služeb v sektoru automobilového průmyslu. K poskytování vývojových služeb špičkové kvality je třeba zaměstnávat zkušené odborníky. Právě takoví ve SWELLu pracují a jejich zapojení do aktivit skupiny Altran přinese oboustranné synergie.

2018 – 2021     SPOJENÍ S CAPGEMINI


SWELL – JAK TO ZAČALO…

Zakladatelé firmy Lubomír Drašar a Pavel Krois vzpomínají na své začátky

První ze zakladatelů společnosti Swell, pan Lubomír Drašar, v 80. letech pracoval jako konstruktér ve státním podniku Narex v Lázních Bělohradě. V roce 1991 narazil v novinách na inzerát německé firmy, která hledala pro spolupráci s mladoboleslavskou Škodovkou vývojáře pro konstruování na počítači. A rozhodl se, že to zkusí. „Byla to pro mě ideální příležitost k profesnímu zdokonalení. Němci ale u nás svoji pobočku nezaložili, tak jsme se s několika kolegy rozhodli po roce osamostatnit a pro Škodovku jsme začali pracovat sami pod hlavičkou vlastní firmy,“ vzpomíná.

Swell vznikl v roce 1993. V době obrovských možností spojených s rozvojem tržního hospodářství, jež se jeho zakladatelům podařilo skvěle využít. „Samozřejmě jsme k tomu potřebovali i štěstí. Pamatuji se, jak jsme třeba v Praze tři hodiny v tehdejším Paláci kultury hledali sídlo firmy, která nám měla dodat první počítač. Kdybychom je tenkrát nenašli, tak třeba žádný Swell ani nevznikl,“ říká Drašar.

„Povolení k nákupu našeho prvního počítače ze Spojených států tehdy dokonce kuriózně podepisoval sám americký prezident George Bush st., protože tehdejší ředitel kanceláře James Baker měl dovolenou,“ dodává druhý spoluvlastník firmy Pavel Krois. Toho do Swellu zavedla podobná cesta: „Já jsem se zpočátku živil jako konstruktér v hořickém ZEZu. Se Swellem jsme začali pracovat pro Škodovku čerstvě prodanou věhlasnému Volkswagenu, což pro nás byla obrovská výzva. Vidět výsledky své práce dennodenně kolem sebe v podobě nejprodávanějších aut v republice byl, a stále je, hodně dobrý pocit.“

Spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou, která trvá dodnes, zahájili hořičtí vývojáři kapotou, přední maskou, blatníkem, střešní lištou a víčkem palivové nádrže pro Felicii. „Šlo o to jednotlivé díly začlenit do celkové struktury auta tak, aby vše fungovalo. Podobným způsobem jsme se různou měrou podíleli na každém modelu, který za posledních dvacet let opustil brány Škodovky,“ říká Krois.

[úryvek z rozhovoru a článku Ivana Truhličky, 5plus2 dny]

Podporujeme

Webový magazín (nejen) o automobilovém vývoji:

www.vvautomotive.cz – Portál VVAutomotive.cz prostřednictvím zajímavého a inspirativného obsahu obsahu oslovuje automobilové profesionály, nadšence a studenty technických oborů.

Seminář VVA:

www.seminarvva.cz – Seminář VVA je prostředím pro odbornou inspiraci současných a budoucích automobilových vývojářů. Témata jednotlivých ročníků se střídavě věnují vývojovým oblastem od konstruování, přes numerické simulace a zkušebnictví, po stavbu prototypů.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Jičín – www.vos-sps-jicin.cz/