INDUSTRIALIZED GLOBALSHORE

KONTEXT

Technologie, obchod a tlak na efektivitu určují podobu tohoto světa, který se řídí heslem „inovuj nebo zahyneš“. Aby se podniky dokázaly vypořádat se spletitostí dnešní doby a dostát svým závazkům, potřebují optimalizovat své mistrovství v technické oblasti a ekosystém pro výzkum a vývoj – trvale a efektivně.

CO POSKYTUJEME

Konkurenceschopnou cenu, globální odborné znalosti lokalizované na vaše podmínky
S konceptem Industrialized GlobalShore® pomáhá společnost Capgemini Engineering klientům spojením svých mimořádných schopností s konzistentními realizačními týmy, které fungují napříč hranicemi států. Společnost Capgemini Engineering usiluje o to, aby se stala součástí ekosystému našich klientů pro výzkum a vývoj a inženýrské služby. A dosáhnout toho se snažíme:

 • Využitím svých technických schopností, odborných znalostí a systémů.
 • Industrializací procesu díky zaměření na standardizované metody, dovednosti, technickou vitalitu, kvalitu a automatizaci s cílem dosáhnout efektivní výše nákladů.
 • Návrhem, budováním a provozováním realizačních center.
 • Rychlým, efektivním a kvalitním poskytováním prémiových služeb s využitím odborných znalostí prostřednictvím svých Global Delivery Centers (GDC) v Indii, Maroku, Portugalsku a na Ukrajině.
 • Kombinací front end vývoje, World Class Centers, Global Delivery Centers, která zajišťuje, že jsme klientům fyzicky blízko, nabízí odbornou podporu a backendové realizační modely.
 • Prostřednictvím našeho ekosystému tvořeného sítí Global Delivery Centers, která podporuje zákazníky v oblasti komplexních řešení, včetně vytváření prototypů a testování.

RYCHLEJŠÍ UVEDENÍ PRODUKTU NA TRH

S konceptem Industrialized GlobalShore® pomáhá společnost Capgemini Engineering klientům spojením svých silných schopností v oblasti vývoje s konzistentními realizačními týmy, které fungují napříč hranicemi států. Významným přínosem pro klienty je také to, že společnost Capgemini Engineering využívá v různých zemích nejlepší inženýry na světě.

 • KRATŠÍ DOBA UVEDENÍ PRODUKTU NA TRH

  Náš skutečně globální tým výrazným způsobem zkracuje dobu potřebnou k uvedení produktu na trh. Naše týmy spojují to nejlepší ze svých prokazatelných a neustále zdokonalovaných schopností a odborných znalostí v oblasti technologie, lokální přítomnost a know-how v oblasti implementace a tvoří jednu vysoce výkonnou multifunkční jednotku.

 • DOKONALÝ PARTNER PRO ÚSPĚCH

  Naše lokální přítomnost, odpovídající odborné znalosti a rozsáhlá backendová realizační síť jsou trvale zárukou úspěchu na cestě k prvotřídnosti v technické oblasti.

 • PEVNÁ STRUKTURA ZAMĚŘENÁ V PRVNÍ ŘADĚ NA PRŮMYSL

  Industralized GlobalShore® je pevná struktura zaměřující se v první řadě na průmysl, která je zárukou, že klienti mají podporu v podobě světově prvotřídních technických znalostí (WCC) a globální sítě talentů (GDC) i ze strany našich lokálních poboček, ať se nacházejí kdekoliv (GEO).

 • PARTNER V HODNOTOVÉM ŘETĚZCI POSKYTUJÍCÍ PŘIDANOU HODNOTU

  Industrialized GlobalShore® dělá ze společnosti Capgemini Engineering partnera v hodnotovém řetězci, který poskytuje přidanou hodnotu. Model integruje služby a dodání a je zárukou globální přítomnosti klienta.

 • VYUŽITÍ MULTIOBOROVÝCH ZNALOSTÍ CAPGEMINI ENGINEERING

  Capgemini Engineering zvyšuje přidanou hodnotu svých služeb prostřednictvím inovací a industrializace pomocí automatizace, standardizace a přenosu technologických znalostí díky odborným znalostem společnosti Capgemini Engineering z jiných odvětví.

 • SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KLIENTŮ

  UZLY v továrním modelu, které společnost Capgemini Engineering unikátně vyvinula, snižují rizika klienta prostřednictvím přesně definovaných katalogů úrovní služeb pro dovednosti a služby specifické pro odvětví.

JEDINEČNÝ MODEL

Prémiové výkony v dlouhodobé perspektivě
Industrialized GlobalShore® vám pomáhá čelit vašim současným obchodním výzvám za pomoci flexibilních a inovativních řešení a díky ekosystému založenému na kvalifikovaných zdrojích v oblasti výzkumu a vývoje a technickém talentu s potřebnými dovednostmi. Zdroje a talent, které budou k dispozici klientům, aby je mohli efektivně a opakovaně využít. Industrialized GlobalShore® vám pomůže:

 • Odlišit se a čerpat maximální výhody z přelomových technologií.
 • Čelit výzvám rychle se měnících trhů.
 • Využívat přínosů plynoucích z vybraných lokací a zlepšit poměr nákladů a kompetence.
 • Zefektivnit a zautomatizovat procesy za pomoci nejnovějšího systému Lean Six Sigma, inženýrů certifikovaných v daném odvětví a metod a nástrojů.
 • Využívat vysoce kvalifikované inženýry, kteří pracují na špičkové úrovni kvality, efektivně a s dodržením časového harmonogramu.
 • Snižovat celkové náklady spojené s vlastnictvím v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Využívat jedny z nejrychleji vznikajících skupin nejlepších talentů na světě.
 • Získat vysoce hodnotné plnění za konkurenceschopné ceny.