PRVOTŘÍDNÍ PROCESY V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD

Vědecký a technologický pokrok, nové obchodní modely a vyvíjející se předpisy transformují odvětví přírodních věd. Aby uspěli, potřebují hráči v odvětví multidisciplinárního partnera s globálním přístupem.

 •  

  1072 miliard USD

  Celkové příjmy farmaceutického průmyslu v roce 2016  

 •  

  15%

  Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2016 

 •  

  20-30%

  Představuje investice do kvality z celkových příjmů odvětví  

PŘEKONÁVÁME VÝZVY

Podmínky v rámci přírodních věd jsou stále náročnější. Společnosti potřebují řídit biotransformaci, zvládnout zajištění souladu s regulatorními požadavky a transformovat dodavatelský řetězec a průmyslová aktiva. Současně potřebují adaptovat obchodní model, řídit fúze i globalizaci aktivit.

SPOLEHLIVÝ PARTNER

Naše World Class Center zaměřené na prvotřídní procesy v oblasti přírodních věd používá inovativní metody a metriky, které byly vyvinuty specificky pro přírodní vědy, s cílem definovat a vést základní podnikové procesy a organizační transformace. Máme osvědčené odborné znalosti v oblasti zajišťování souladu s regulatorními požadavky příslušných úřadů v rámci zdravotní péče a nabízíme přístup orientovaný na výsledky od auditu a diagnózy po implementaci pro výzkum a vývoj, výrobu, jakost, regulatorní požadavky a distribuci, přičemž aplikujeme metody řízení změny, které poskytují udržitelné přínosy. Interně vyvinuté inovativní metriky jsou využívány k vyhodnocení efektivity, spolu s rozsáhlým benchmarkingem procesů a konkurenčních subjektů.

INOVACE

Nejlepší na světě

Naše World Class Center zřídilo kanceláře v blízkosti svých klientů v hlavních lokalitách a využívá globální síť 2500 specializovaných konzultantů, aby pomohlo společnostem zlepšit rozhodující obchodní procesy.

NAŠE HLAVNÍ NABÍDKA

Cílená efektivita v oblasti kvality pro operátory

Holistický přístup, v jehož centru je operátor, navržený za účelem zjednodušení hlavních systémů kvality používaných operátory současně. Nabídka se spoléhá na komplexní metody pro zajištění úspěchu na první pokus u všech pracovních pokynů, které jsou prováděny.

Cílená efektivita v oblasti kvality pro obchodní procesy

Organizovaný přístup, který radikálním způsobem optimalizuje systémy řízení kvality a přebírá kontrolu obchodních procesů, a nabízí větší stabilitu a jednoduchost.

„Bankomat“

Jedinečné řešení pro zvýšení kapacity výrobního závodu až o 40 %, snížení zásob, nákladů a nalezení nové rovnováhy.

Organizace vytvořená kolem hlavních obchodních činností

Specifický přístup navržený pro transformaci vaší organizace kolem hlavních obchodních činností při současném úspěšném řízení takové přeměny.

NAŠE PŘÍPADOVÉ STUDIE

 • REDUKCE MNOŽSTVÍ ODCHYLEK

  Snížením počtu odchylek způsobených lidskými chybami na polovinu jsme pomohli biotechnologické společnosti snížit překročení nákladů ve výši stovek tisíc euro na šarži.

 • PODPORUJEME PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ

  Pomohli jsme lídrovi na trhu vytvořit systém podnikového plánování zdrojů, aby mohl řídit svůj dodavatelský řetězec klinických operací a optimalizovat hlavní procesy systému.

 • ZLEPŠUJEME SERVISNÍ SAZBY

  Pro závod se sterilní výrobou jsme identifikovali úzká místa a opatření, která je třeba provést – zvýšit kapacitu, snížit doby cyklů a uvolnit milióny euro.

 • SNIŽUJEME NÁKLADY OUTSORCOVÁNÍM REGULATORNÍCH ČINNOSTÍ

  Náš přístup umožnil pobočce velkého hráče snížit náklady na řízení životního cyklu produktu prostřednictvím progresivního plánu outsourcingu.

BÍLÁ KNIHA

Posun paradigmatu pro optimalizaci systémů kvality

Optimalizace dokumentace a školení prostřednictvím přístupu zaměřeného na operátora

Download
Download